מסלול כימיה ויין

 למה כימיה ויין?

עולם היין עובר בעשורים האחרונים שינוי יסודי. עם כניסתם לשוק של יינות איכותיים מיקבי "העולם החדש", העושים שימוש נרחב באנליזה כימית, שליטה ובקרה טכנולוגית, שמרים שעברו סלקציה גנטית ואנזימים, הופך עולם היין מתחום שמרני מאוד ששימר טכנולוגיות מסורתיות בקנאות, לתחום חדשני הדורש ידע נרחב במדעים ובטכנולוגיה מודרנית.

השילוב בין לימודי מדעי  הכימיה ומסלול יין , תייצר תכנית אקדמית ייחודית לאוניברסיטת אריאל.

על הבסיס החזק של לימודי מדעי הכימיה הקיים במחלקה, מסלול יין מציע התמחות בתחומי הבוטניקה, האגרוטכניקה, הביוטכנולוגיה והכימיה של יין, בדגש על ההיבט הכימי, במטרה להכשיר את הסטודנטים להתמודדות בעולם תעשיית היין החדשני, המתפתח בשנים האחרונות בעולם בכלל ובישראל בפרט.

במסלול זה ייעשה שימוש נרחב במתקנים הקיימים במחלקה ובקמפוס, ביקב המחקרי והמעבדה לאנליזת יין המתקדמת, הממוקמת היום במעבדות המחקר של המחלקה, באנשי הסגל במו"פ האזורי השומרון ובקעת הירדן, שהינם בעלי ידע מדעי ותעשייתי נרחב בתחום זה.

מטרה

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים להשתלב ככימאים בתעשיות היין והכימיה של היין. בניגוד לנעשה בעולם, בו בכל מדינה המייצרת יין יש לפחות אוניברסיטה אחת ובה מחלקה ליין, תחום זה אינו נלמד כיום בארץ בכלל באופן אקדמי. על כן, סטודנטים המעוניינים ללמוד ולהתמקצע בתחום היין, נאלצים כיום ללמוד לתואר ראשון או שני בחו"ל. סטודנטים שילמדו במסלול זה ילמדו כסטודנטים מן המניין במחלקה למדעי הכימיה, בפקולטה למדעי הטבע ויכלו להשתלב ביקבים ובתעשיות הכימיה הנלוות, והן למטרות מחקר המשך הדרך.

אפשרויות התעסוקה

מבט לסקירת המצב בארץ מגלה כי למעשה אין כיום בארץ לימודים אקדמיים לתואר ראשון או שני בתחום היין. מנגד, תעשיית היין התפתחה רבות בשנים האחרונות מעשרות יקבים לכדי מאות. תעשיית הייננות דורשת  איכות ובקרה ולכן בוגרי תכניות אקדמיות שסיימו לימודיהם בחו"ל מבוקשים כייננים, מדריכי כרם, מנהלי תפעול ביקבים, מנהלי שיווק בתעשיית היין והכהילים וכמנהלי מכירות בארץ ובחו"ל. כמו כן, בשנים האחרונות מתפתחים בארץ ניצני תעשיות ביוטכנולוגיות משלימות לתחום היין, העושות שימוש בידע הטכנולוגי הנרחב הקיים בארץ, כגון ייצור חיידקים ושמרים לתעשיית היין, תחום אנליזות היין, וייצור טכנולוגיות תסיסה ובקרה. בוגרי המסלול יוכלו להשתלב בשורה הראשונה של מנהלי הפיתוח בתחומים אלו. כמו כן, בוגרי המסלול יוכלו להשתלב ככימאים בתחומי המזון או תעשיות אחרות.

רשימת קורסי חובה

כדי לקבל את רשימת הקורסים הרלוונטית עבורך יש להתאים בין שלושת השדות המוצגים מטה
שדה שנת למוד: מתיחס לשנה ראשונה, שניה או שלישית לתואר
שדה שנה קלנדרית: זו השנה בה ניתנים הקורסים שברשימה
שדה מודל לימוד: השנה האקדמית בה מתחילים את התואר הראשון. לכל מודל לימודים שלוש שנים קלנדריות המתאימות לשלוש שנות לימודים לתואר