מסלול כימיה ירוקה

כימיה ירוקה הינו מסלול ייחודי בישראל, המציע לימודים בתחום כימיה של אנרגיה מתחדשת, כבר בתואר הראשון. מסלול לימודים זהשם דגש על התמחות בנושאי אנרגיה ואיכות הסביבה (cleantech), בהקשרים כימיים. הלימודים מתמקדים בכימיה סביבתית (החור באוזון, אפקט החממה וכדומה), שיטות אנליטיות לקביעת רמות זיהום בסביבה, מעבדות מאובזרות במכשור אנליטי לבדיקות סביבתיות כימיות, פרויקט סביבתי, ובחינת הקשר בין אנרגיה לסביבה.

האתגר המרכזי העומד בפני העולם כיום הוא מציאת חומרים שיסייעו להמיר אנרגיה ממקורות מתחדשים כמו אנרגיית השמש, אנרגיה גאוטרמית, רוח וביומסות, כדי לעמוד בדרישה המתעצמת לאנרגיה לא מזהמת. לאור זאת, יזכו בוגרי המסלול בידע וכישורים להשתלבות במחקר ופיתוח של חומרים מתקדמים לצבירה של אנרגיה.

משך הלימודים הינו שלוש שנים, בסיומן נסמיך את הסטודנטים כבוגרי תואר ראשון בכימיה, שעבורם הכימיה היא כלי סביבתי שנועד למנוע היווצרותן של בעיות אקולוגיות. בזכות כישורים אלו יוכלו הבוגרים להשתלב בתעשיית הקלינטק הצומחת במהירות מסחררת.

רשימת קורסי חובה

כדי לקבל את רשימת הקורסים הרלוונטית עבורך יש להתאים בין שלושת השדות המוצגים מטה
שדה שנת למוד: מתיחס לשנה ראשונה, שניה או שלישית לתואר
שדה שנה קלנדרית: זו השנה בה ניתנים הקורסים שברשימה
שדה מודל לימוד: השנה האקדמית בה מתחילים את התואר הראשון. לכל מודל לימודים שלוש שנים קלנדריות המתאימות לשלוש שנות לימודים לתואר