מסלול כימיה רפואית

מסלול כימיה רפואית תוכנן במיוחד בכדי לענות על צרכי תעשיית הפארמה, הצוברים תאוצה לנוכח צרכים הולכים וגוברים ברמה הלאומית של המיומנויות האינטרדיסציפלינריות בתחום פיתוח תרופות. מסלול ההתמחות בכימיה רפואית במסגרת הלימודים לתואר ראשון במדעי הכימיה, מתפרס על 3 שנות לימודים, כאשר במהלכן הסטודנטים נחשפים לתחומים מדעיים כגון: כימיה (בעיקר כימיה אורגנית סינתטית), פרמקולוגיה והתמחויות בביולוגיה. הבנה מעמיקה במדעים אלה, היא הבסיס לפיתוחן המושכל של תרופות, מכיוון שאלה נעות בתוך מערכות ביולוגיות מורכבות ומשפיעות עליהן. ההתייחסות ליחסי-גומלין אלה כבר בשלבי התכנון הראשוניים, מאפשרת למתכנני התרופות להציע מבנים כימיים שיובילו את התרופה ליעדה בצורה סלקטיבית. המסלול כולל התנסות מעבדתית נרחבת ב'מעבדה בכימיה רפואית' המתקיימת בשנה ג'. המעבדה מקנה כלים מדעיים ותעשייתיים כמקובל לעובדי מחקר בתעשייה פארמצנטית. בנוסף, הלימוד במעבדה זו כולל שיטות סנתזה רב-שלבית של תרופות אמתיות, עיבוד, ניקוי ובידוד תוצרים נקיים באמצעות מיטב הציוד שעומד לרשותם. זיהוי ופיענוח מבנה של חומרי ביניים ותוצר סופי נעשית ע"י שיטות ספקטרליות מתקדמות ומגוונות. הסטודנטים ילמדו כיצד לערוך חיפוש ספרותי Scifinder, ISI, Web of Science. מדובר בתואר ראשון המקנה את היסודות בכימיה רפואית, שיאפשרו המשך לימודים לתואר שני בפיתוח תרופתי והבנת מנגנוני פעולתן בתחומי פרמקולוגיה, תכנון ופיתוח תרופות, ננו-כימיה וכד'.

רשימת קורסי חובה

כדי לקבל את רשימת הקורסים הרלוונטית עבורך יש להתאים בין שלושת השדות המוצגים מטה
שדה שנת למוד: מתיחס לשנה ראשונה, שניה או שלישית לתואר
שדה שנה קלנדרית: זו השנה בה ניתנים הקורסים שברשימה
שדה מודל לימוד: השנה האקדמית בה מתחילים את התואר הראשון. לכל מודל לימודים שלוש שנים קלנדריות המתאימות לשלוש שנות לימודים לתואר