מסלול מדעי הכימיה (כללי)

תכנית הלימודים לקבלת תואר BSc במדעי הכימיה הינה תכנית לימודים מקיפה המאפשרת לסטודנטים להיכנס לעולם הכימיה והביולוגיה על כל היבטיו. התכנית כוללת קורסי יסוד במקצועות:  מדעי יסוד בכימיה, ביולוגיה, פיזיקה, מדעי מחשב ומתמטיקה. כל קורסי היסוד מרוכזים בשלושת הסמסטרים הראשונים ללימודים.

ניתן לסווג את הקורסים בתכנית הלימודים לארבעה קבוצות: (1) מדעי יסוד בכימיה, פיזיקה מדעי מחשב, סטטיסטיקה ומתמטיקה, המרוכזים בשלושה סמסטרים ראשונים ללימודים; (2) קורסי יסוד בכימיה אורגנית, כימיה תרופתית, כימיה פיזיקלית, כימיה אי-אורגנית, כימיה קוונטית וכימיה אנליטית ומיכשורית; (3) קורסי בחירה בכימיה ביולוגית בשנה ג'; (4) לימודי מורשת ישראל ולימודים כללים בהיקף של שעתיים כל סמסטר במהלך הלימודים.

רשימת קורסי חובה

כדי לקבל את רשימת הקורסים הרלוונטית עבורך יש להתאים בין שלושת השדות המוצגים מטה
שדה שנת למוד: מתיחס לשנה ראשונה, שניה או שלישית לתואר
שדה שנה קלנדרית: זו השנה בה ניתנים הקורסים שברשימה
שדה מודל לימוד: השנה האקדמית בה מתחילים את התואר הראשון. לכל מודל לימודים שלוש שנים קלנדריות המתאימות לשלוש שנות לימודים לתואר