תכנית לימודים לתואר שני

תכנית הלימודים

 מבנה תכנית הלימודים הכללית לתואר שני במדעי הכימיה

 הרכב התכנית הכולל

נקודות זכות

 עבודת מחקר

23

 קורסי חובה

8

 קורסי בחירה

16

 סמינריון מחקרי

2