תנאי הקבלה בכימיה ביולוגית וביולוגיה מולקולארית- תואר שני – תשפ"א

תנאי קבלה

רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה מהמחלקות/ פקולטות הבאות:

  • מדעי הכימיה או ביולוגיה מולקולרית– קבלה ללא קורסי השלמה.
  • בוגרי הפקולטה להנדסה, מדעי הטבע או מדעי הבריאות- יחויבו בהשלמות ממקצועות ההסמכה, לפי החלטת ביה"ס לתלמידי מחקר.
  • חריגים ידונו בוועדה לתואר שני.

תנאים נוספים לקבלה

· הקבלה למחלקה טעונה אישור בית הספר לתלמידי מחקר.

 · היקף קורסי ההשלמה יהיה על פי החלטת הוועדה לתואר שני במסלול המבוקש.

 · קורסי השלמה- התלמיד יידרש לעמוד בקורסי ההשלמה בציון 80 לפחות.

 · המועמדים ימסרו שמות של שני ממליצים פוטנציאליים.

 דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל

דרישת ידע בעברית, בציון 105 לפחות, תהיה עבור מועמדים שסיימו לימודי התואר הראשון ששפת ההוראה בהם אינה עברית. דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.

close up view of businessman typing on laptop indoors
רישום ללימודים