תנאי הקבלה במדעי הכימיה – תשפ"א

תואר: B.Sc   משך הלימודים: 3 שנים

הציון לקבלת מועמד הוא ציון קבלה משולב, המחושב על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי (כמותי/ רב תחומי).

סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.

תנאי סף בבגרות:

4 יח"ל באנגלית בציון עובר הינו תנאי קבלה הכרחי.

4 יח"ל במתמטיקה בציון 75 או 5 יח"ל בציון 70- ציון נמוך מזה מחייב מכינת השלמה במתמטיקה.

9 יח"ל ראליות- סטודנט שלא למד פיזיקה וכימיה בבגרות או קיבל ציון נמוך מ-70 בבגרות במקצועות אלה, מחויב במכינת השלמה בקיץ במקצועות אלה או לחילופין בתוכנית מורחבת במקצועות אלה. 

תנאי קבלה

אפשרויות קבלה

תנאי קבלה

דרישות נוספות

קבלה על סמך ציון קבלה משולב

בגרות

פסיכומטרי

קבלה משולב

 9 יח"ל ריאליות (מתוכם 4 יח"ל במתמטיקה).

 מכינות השלמה/תוכנית מורחבת יינתנו בהתאם לצורך לחסרי רקע בפיזיקה, כימיה ומתמטיקה.

80

550

541

קבלה על סמך בגרות בלבד

ממוצע בגרות- 90

ובאישור רמ"ח

 9 יח' ריאליות, מתוכם 4 במתמטיקה.

 חסרי רקע בכימיה ופיזיקה יידרשו מכינות השלמה.

הנדסאי

דיפלומת הנדסאים בממוצע ציונים חיצוניים 80 לפחות, כולל פרויקט

 נספח +דיפלומת הנדסאים

 *קיימת אפשרות להתקבל על תנאי אם עדיין לא הושגה הדיפלומה או אין ציון פרויקט.

בעלי בגרות חו"ל

פסיכומטרי 550

 תרגום נוטריוני של הבגרות מחו"ל

 שווה ערך בגרות ממשרד החינוך 

 מבחן יע"ל בציון 105 לפחות

 מכינות השלמה יינתנו בהתאם לצורך ובהחלטת רמ"ח.

מכינה ייעודית

סיום מכינה בממוצע 80 ומינימום 70 בכל מקצוע

מקצועות: מתמטיקה, כימיה, פיזיקה ואנגלית

הפנייה למכינה השלמה/ייעודית תהיה במקרים הבאים:

בעלי 3 יח"ל במתמטיקה

בעלי 4 יח"ל במתמטיקה בציון נמוך מ-75

חסרי רקע בפיסיקה וכימיה

במחלקה זו יש להתייחס לציון הפסיכומטרי בשקלול הכמותי/רב תחומי הגבוה מבין השניים.

החל משנה ב' ניתן לבחור באחד מבין המסלולים הבאים :

· כימיה

· כימיה ירוקה

· כימיה רפואית

· כימיה ויין

*פתיחת המסלולים מותנית במינימום נרשמים הנדרש.

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל 
דרישת ידע בעברית, בציון 105 לפחות, תהיה עבור מועמדים שסיימו תיכון ששפת ההוראה בו איננה עברית, ו/או שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית. דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.
 
אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.

תנאי קבלה- דו חוגי- כימיה וביולוגיה- תשפ"א

תואר: B.Sc   משך הלימודים: 3 שנים

הציון לקבלת מועמד הוא ציון קבלה משולב, המחושב על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי.

סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.

במחלקה זו יש להתייחס לציון הפסיכומטרי בשקלול הכמותי/ רב תחומי הגבוה מבין השניים.

תנאי סף בבגרות למי שעומד בתנאי הקבלה:

  • 4 יח"ל באנגלית בציון עובר הינו תנאי קבלה הכרחי.
  • 4 יח"ל לפחות במתמטיקה בציון 60 לפחות
  • 9 יח"ל ראליות (מתוכם לפחות 4 יח"ל במתמטיקה + 5 יח"ל מקצוע ראלי) בממוצע 75 לפחות.

אפשרויות קבלה

תנאי קבלה

דרישות נוספות

קבלה על סמך ציון קבלה משולב

בגרות

פסיכומטרי

קבלה משולב

 

86

570

570

קבלה על סמך בגרות בלבד

ממוצע בגרות-  95

מותנה באישור ועדת הקבלה המחלקתית.

מכינת השלמה במתמטיקה בהתאם לצורך. 

הנדסאי

דיפלומת הנדסאים בממוצע ציונים חיצונים 83 לפחות,

כולל פרויקט

נספח + דיפלומת הנדסאים

בעלי בגרות חו"ל

פסיכומטרי 570

מכינת השלמה במתמטיקה בהתאם לצורך.

מבחן יע"ל בציון 105 לפחות.

שווה ערך בגרות 

מכינה ייעודית

מקצועות לימוד במכינה:

º מתמטיקה

º אנגלית

º כימיה (לחסרי 9 יח"ל ראליות)

ממוצע מכינה נדרש- 80 לפחות (מינימום ציון 70 בכל מקצוע)

מועמד בעל זכאות לבגרות שאינו עומד בתנאי הקבלה שנקבעו מופנה למכינה ייעודית.

מקצועות המכינה יינתנו בהתאם לצורך:

*קורס אנגלית  במכינה יינתן למי שציון הבגרות שלו באנגלית נמוך מ- 70 ב-  4 יח"ל.

* קורס כימיה במכינה יינתן לחסרי 9 יח"ל ריאליות

(במועד מכינה בו לא נפתח קורס בכימיה, ניתן ללמוד קורס פיזיקה)

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל 
דרישת ידע בעברית, בציון 105 לפחות, תהיה עבור מועמדים שסיימו תיכון ששפת ההוראה בו איננה עברית, ו/או שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית. דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.
 
אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.
close up view of businessman typing on laptop indoors
רישום ללימודים