אישור מימון הקרן הישראלית למדע

אושר מימון הקרן הישראלית למדע לרכישת ספקטרומטר מסות ברזולוציה גבוהה.