ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
הפקולטה למדעי הטבע
המחלקה למדעי הכימיה
פרופ' חיה קורנוויץראש המחלקה 71...03-90לחץ להצגהhayak@...lלחץ להצגה
פרופ' דן מאירשטייןראש התוכנית לתואר שניdanm@a... לחץ להצגה
ד"ר רמי קריגרמהנדס במחלקה לכימיה 13...03-90לחץ להצגהramik@...lלחץ להצגה
גב' בלה פלדמןלבורנטית 13...03-90לחץ להצגהbelafe@...ilלחץ להצגה
גב' פולינה וילקיסלבורנטית המחלקה להנדסת כימיה 13...03-90לחץ להצגה
07...054-4לחץ להצגה
polinav@....ilלחץ להצגה
גב' ילנה בורודינהרכזת סטודנטים תואר שני ורכזת המחלקה- כימיה ביולוגית 31...03-90לחץ להצגהelenabo@....ilלחץ להצגה
ד"ר תומר צדקיסגל בכירtomerzi@....ilלחץ להצגה
פרופ' מיכאל זיניגרדסגל בכיר 23...03-90לחץ להצגהrector@...ilלחץ להצגה
פרופ' חיים כהןסגל בכיר 23...03-90לחץ להצגהhcohen@...ilלחץ להצגה
פרופ' אלכס שכטרסגל בכיר 70...03-93לחץ להצגהsalex@...lלחץ להצגה
ד"ר פלביו גרישפןסגל בכיר 61...03-97לחץ להצגהflaviog@....ilלחץ להצגה
ד"ר גיא פצ'ורניקסגל בכיר 06...03-97לחץ להצגהguyp@...לחץ להצגה
ד"ר מיכאל מונטגסגל בכיר 47...03-90לחץ להצגהmichaelmo@...ac.ilלחץ להצגה
פקס 34...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה