ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
היחידה האוניברסיטאית לילדים ונוער
גב' יעל פישביין מנהלת היחידה 03-9758-942
054-2478900
yaelfi@ariel.ac.il 
גב' שני מרבלראש מדור תפעול ובקרת איכות 074-7233032
054-9401771
shanyma@ariel.ac.il
מר יצחק שליסלרכז פרוייקטים / מדעי המחשב 03-9076-568yitshaksc@ariel.ac.il
גב' טל אבורכזת נוער שוחר מדע 03-9076580
052-4895880
talas@ariel.ac.il
גב' אביה אורןרכזת אדמיניסטרטיבית 03-6453106aviaor@ariel.ac.il
גב' גל מגרלהרכזת פיתוח עסקי 03-9076567
050-7466565
galm@ariel.ac.il