ועדת אתיקה מוסדית למחקריים לא קליניים בבני אדם

ועדת אתיקה למחקריים לא קליניים בבני אדם

מחקרים מדעיים המערבים בני אדם חייבים להיות כפופים להגבלות מוסריות הקשורות באופן ניהול המחקר ובתוצאותיו והשלכותיו על הנחקר ועל החברה בכלל.
וועדת האתיקה של אוניברסיטת אריאל מיועדת לדון בבקשות של חברי הסגל לביצוע מחקרים בבני אדם שאינם קליניים , כולל עבודות המוגשות כהצעות מחקר למקורות מימון חיצוניים.
האוניברסיטה רואה עצמה אחראית להגנת זכויותיהם ושלומם של כל בני האדם המשתתפים בכל מחקר המתבצע תחת חסותו. על מילוי אחריות זאת מופקדת ועדת האתיקה המוסדית.
וועדת האתיקה איננה תחליף לוועדת הלסינקי ואיננה יכולה לאשר מחקרים שיש צורך לקבל אישור וועדת הלסינקי כדי לבצעם.

בקשות של חוקרים מהפקולטה למדעי החברה והרוח:

את טפסי הבקשות יש לשלוח לנציגי המחלקות בלבד.

  • המחלקה לכלכלה מנהל עסקים – ד”ר לימור גונן – limorg@ariel.ac.il
  • בית הספר לעבודה סוציאלית – ד”ר מאיה קגן – mayaka@ariel.ac.il
  • החוג לסוציולוגיה – ד”ר דבי בביס – debyba@ariel.ac.il
  • החוג לקרימינולוגיה – ד”ר יעל אביעד – aviady@ariel.ac.il
  • המחלקה למדעי ההתנהגות פסיכולוגיה – ד”ר דניאל פינגולד – danielfe@ariel.ac.il

יו”ר וועדת האתיקה של הפקולטה למדעי החברה והרוח – ד”ר הילה גבירץ – etihcssoc@ariel.ac.il

בקשות של חוקרים מבית הספר למדעי הבריאות:

את טפסי הבקשות יש לשלוח ליו”ר הוועדה הפקולטית של מדעי הבריאות – ד”ר מיכל הויכהויזר – ichalho@ariel.ac.il

בקשות של חוקרים מפקולטות בהם אין ועדת אתיקה פקולטית:

חוקרים מפקולטות בהם אין ועדת אתיקה פקולטית, מתבקשים להעביר את הטפסים לגב’ יעל צור, מרכזת הוועדה המוסדית למחקריים לא קליניים בבני אדם – yaeltz@ariel.ac.il

להלן הטפסים לכלל החוקרים: