רישום לתואר ראשון

הרישום לתואר מתחיל כאן!

1. שלב ראשון- רישום מקוון ותשלום דמי רישום

בכניסה להליך הרישום המקוון עליך לבחור את מועד הלימודים המבוקש, ובסופו לשלם את דמי הרישום בסך 463 ש"ח. (דמי הרישום אינם מוחזרים בשום מקרה).

בתום הרישום המקוון יישלח אליך מייל המאשר את רישומך ללימודים. 

2. שלב שני- השלמת הרישום

לפניך 2 אפשרויות להשלמת הרישום:

1. השלמת רישום מקוון בפורטל מועמד כולל העלאת מסמכי רישום.

2. למלא טופס רישום ולשלוח את הטופס המלא ואת כלל המסמכים הנדרשים להשלמת הרישום, למייל היועץ המטפל: consultingcenter@ariel.ac.il או למספר ווטסאפ של הייעוץ: 054-9508206.

לאחר קבלת טופס הרישום וכל המסמכים הנלווים ועדת הקבלה תדון בבקשתך, ומכתב החלטה בדבר קבלתך יישלח אליך בדואר.

להלן המסמכים הנלווים שיש לצרף לטופס הרישום לכלל המועמדים לתואר הראשון:
1. תמונת פספורט
2. צילום תעודת זהות
3. צילום תעודת שחרור מהצבא/ שירות לאומי
4. צילום ציוני המבחן הפסיכומטרי מהמרכז הארצי לבחינות והערכה.
5. תעודות המעידות על השכלה כלשהי בהעתק "נאמן למקור" (תעודת בגרות, תעודת הנדסאי-כולל נספח, תעודות מלימודים אקדמיים קודמים וגיליונות ציונים). 
6. ציון 105 לפחות במבחן יע"ל- למי שנבחן בפסיכומטרי בשפה שאינה עברית ו/או למי שסיים תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית.
7. קבלה עבור תשלום דמי רישום.

 נא לשלוח את המסמכים הבאים באחת מהדרכים הבאות:

 1. בוואטסאפ למרכז ייעוץ לימודים- ניתן לצלם את הטופס והמסמכים בנייד ולשלוח בטלפון: 054-9508206

 2. במייל למרכז ייעוץ לימודים, consultingcenter@ariel.ac.il.

 3. בדואר לכתובת "מדור רישום וקבלה, אוניברסיטת אריאל מיקוד: 407000". המסמכים אינם מוחזרים.

     לכן יש לשלוח צילום של המסמך, שעליו מוטבעת חותמת "נאמן למקור" או חותמת המוסד (בית ספר, משרד החינוך או מדור רישום וקבלה). 

בטופס הרישום ניתן לרשום שלוש עדיפויות לימוד. רצוי למלא את שלושתן.

העדיפות הראשונה תטופל תמיד תחילה, לכן עליך לשקול היטב את סדר העדיפויות.

אם תתקבל/י לעדיפות הראשונה, יישלח אליך מכתב קבלה, ויופסק הדיון לגבי העדיפויות הנוספות.

אם לא תתקבל/י לעדיפות הראשונה, הדיון יעבור אוטומטית לעדיפות השנייה, וכן הלאה.

דיון בעדיפות רביעית יהיה כרוך בתשלום מחצית מסך דמי הרישום. 

מועמד המבקש לשנות את עדיפות הלימודים, ימלא טופס בקשה לשינוי עדיפות לימודים 

וישלח למדור רישום וקבלה במייל rishum@ariel.ac.il או בפקס: 03-9066278.

לפני הגשת הבקשה מומלץ לבדוק באתר או במרכז המידע הטלפוני אם הרישום למחלקה עדיין פתוח. 

3. שלב שלישי-מעקב אחר מצב הרשמתך

תוכל להתעדכן במצב הרשמתך דרך "פורטל למועמד".   

4. שלב רביעי- תשלום מקדמת שכר לימוד ובניית מערכת שעות

תוכל לשלם את המקדמה ולבנות מערכת שעות דרך פורטל לסטודנט