תנאי קבלה בבית הספר לתקשורת- תשפ"א

 • הציון הקובע לקבלת מועמד הוא ציון קבלה משולב, המחושב על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי.
 • עמידה בציון זה מבטלת את ההכרח לעמוד בממוצע הבגרות ו/או הפסיכומטרי, הנדרש למחלקה.
 • סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.
 • כל הסטודנטים יידרשו להתחיל בלימודי האנגלית מהסמסטר הראשון ללימודים במוסד, ולהגיע לרמת פטור באנגלית עד תום שנה ב'.
 • 4 יח"ל באנגלית בציון 70 לפחות או 5 יח"ל בציון 60 לפחות הינו תנאי קבלה הכרחי למחלקה לתקשורת.
  מכתב לוועדת קבלה – המכתב יכלול חיבור בשפה העברית באורך דף אחד בנושא תקשורתי כלשהו שיכלול:
 • רקע כללי על הנושא
 • אירועים בולטים
 • מצב קיים
 • דעה אישית בנושא, פתרון, פיתוח הנושא, שינוי הנושא ועוד.

  טופס הרישום בצרוף המכתב יגיעו עד שלושה ימים לפני התכנסות ועדת הקבלה.

  אם המועמד יתקבל לאחר דיון בוועדת הקבלה, קבלתו תהיה על תנאי סיום שנה א' בממוצע 75 לפחות.

אפשרויות קבלה

אפשרויות קבלה

תנאי קבלה

דרישות נוספות

בגרות בלבד

ממוצע בגרות 98 לפחות

סיווג רמה באנגלית

פסיכומטרי

פסיכומטרי-  580 לפחות

זכאות לבגרות בממוצע 80 לפחות

ציון קבלה משולב

בגרות

פסיכומטרי

קבלה משולב

 מבחן פסיכומטרי בציון 580 ומעלה

(ובתנאי שממוצע הבגרות הוא 80 לפחות)

87

580

580

זימון לראיון אישי +

מכתב לוועדת קבלה

ממוצע בגרות מ- 89 עד 94 

או

ציון קבלה משולב 560-580 (ובתנאי שממוצע הבגרות הוא 80 ומעלה)

ראיון+ צירוף מכתב לוועדת הקבלה כמפורט מעלה.

הנדסאי

דיפלומת הנדסאים בממוצע ציונים חיצוניים 83 לפחות

חובת זכאות לתעודת בגרות.

 

בעלי בגרות חו"ל

פסיכומטרי- 580

 • ראיון אישי במידת הצורך
 • *מבחן יע"ל בציון 105 לפחות
 • שווה ערך בגרות ממשרד החינוך

מכינה ייעודית 

קבלה אוטומטית לבעלי ממוצע 88

ממוצע 8588 החלטת ועדת קבלה לאחר ראיון+ מכתב לוועדת קבלה

מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה האוטומטים יכולים להגיש בקשה לקבלה להתקבל במסגרת "קבלה לסמסטר".

"קבלה לסמסטר" – הינה תוכנית לימודים במסגרת המחלקה לסמסטר אחד, הכוללת מערכת שעות מוכתבת ע"י המחלקה.

מעבר לסמסטר העוקב לסטטוס "מן המניין" יותנה בסיום הסמסטר בממוצע נדרש בהתאם לדרישת המחלקה ועמידה בדרישות הנוספות שנקבעו עבור הסטודנט.   

סטודנט שלא יעמוד בכללים שנקבעו לצורך מעבר לסטטוס "מן המניין", לא יתקבל למחלקה המבוקשת, ובאפשרותו להמשיך לימודיו בסמסטר הבא במחלקה הרב תחומית. 

קבלה חריגה– המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לדון במועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, במסגרת קבלה חריגה, במגבלה של עד 10% ממכסת המתקבלים, בהתאם להנחיות מל"ג. כל מקרה ייבדק לגופו על ידי ועדת הקבלה המחלקתית.
 
דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל

מועמד שסיים תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית, ו/או נבחן בפסיכומטרי בשפה שאינה עברית, נדרש להציג מבחן יע"ל בציון 105 לפחות.