הכנסת – לשכות הח"כים והוועדות

כנסת ישראל מונה 120 חברי כנסת, שמבצעים את עבודתם הפרלמנטרית במסגרת 12 ועדות קבועות, ועדות מיוחדות ובמליאה. הם מחוקקים חוקים, מפקחים על עבודת הממשלה ומעלים נושאים לסדר היום הצבורי. לעזרתם עומדים עוזרים פרלמנטרים ויועצים שונים.

דרישות התפקיד

הכרה בסיסית של מערכות השלטון והממשל בישראל ושל עבודת הכנסת; הכרת מאגרי מידע; יכולת למידה עצמית; סקרנות ומוטיבציה גבוהות; יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות; מחויבות גבוהה ויכולת עמידה בזמנים.

תיאור התפקיד

ההתמחות תתבצע באחד משני המקומות הבאים: בלשכה של אחד מחברי הכנסת, או באחת מוועדות הכנסת. במסגרת העבודה עם חבר/ת הכנסת ישתתף הסטודנט בפעילות הפרלמנטרית השוטפת של הח"כ, ויעסוק, בין השאר, באיתור חומרי רקע לפעילותו הפרלמנטרית; בדיברור; בכתיבת הודעות לעיתונות; ביצירת קשר עם אנשי תקשורת; בתפעול אתר האינטרנט והרשתות החברתיות; במענה לפניות הציבור ועוד. ההתמחות בוועדות תכלול, בין השאר, סיוע למנהל/ת הוועדה בפעילות השוטפת; איתור חומרי רקע לפעילות הוועדה; דיברור; כתיבת הודעות לעיתונות; יצירת קשר עם אנשי תקשורת ועוד. תחילת ההתמחות מותנית בראיון אישי אצל חבר/ת הכנסת או בוועדה, בתחקיר בטחוני ובחתימה על טופס התחייבות אישי. המועמדים מתבקשים להדגיש בקורות החיים ובראיון את נסיונם התקשורתי ולבקש להשתלב בעיקר בתפקידים התואמים את תחומי לימודיהם.

רלוונטי לתאריכים

מיום פרסום המודעה.

מתאים למסלולים

תקשורת אסטרטגית, תקשורת דיגיטלית, עיתונאות

סטאז'ים נוספים