הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

הרלב"ד פועלת לשינוי תרבות הנהיגה בישראל על ידי קידום התנהגות בטוחה בקרב משתמשי הדרך, קידום מערכת בטוחה בישראל בהיבטים של התנהגות, תשתיות הדרך והרכב, גיבוש תכנית לאומית לקידום הבטיחות בדרכים בישראל, ווידוא יישומה. בנוסף, הובלת תחום הבטיחות בדרכים במישור המקצועי במדינת ישראל, קביעת סדר היום הממשלתי והציבורי בתחום זה. במקביל, מחזיקה הרלב"ד במרכז הידע הלאומי האינטגרטיבי המוביל בתחום הבטיחות בדרכים בישראל.

דרישות התפקיד

דרושים סטודנטים בעלי כישרון כתיבה, ידע כללי, שליטה באקטואליה והכרות עם הרשתות החברתיות, המסוגלים לבצע תחקירים, לחפש מידע ולכתוב. ידע בתוכנות עריכה שונות בהחלט יתרון, אם כי לא חובה.

תיאור התפקיד

המתמחים יסייעו בפרוייקטים השוטפים של הרלב"ד בזירות הדיגיטליות: עיצוב, איפיון, תחקיר, עריכה, סושיאל ועוד.

רלוונטי לתאריכים

מיום פרסום המודעה.

מתאים למסלולים

תקשורת אסטרטגית, תקשורת דיגיטלית

סטאז'ים נוספים