לשכת העיתונות הממשלתית (לע"מ)

לשכת העיתונות הממשלתית (לע"מ) אחראית, מטעם משרד ראש הממשלה, על תיאום התקשורת בין ממשלת ישראל לבין קהילת העיתונאים ואנשי התקשורת בארץ. הלשכה פועלת לכיסוי תקשורתי נאות של גורמי מפתח בישראל, של ביקורים ממלכתיים ושל אישים זרים המבקרים כאן. היא מעמידה לרשות נציגי התקשורת חדר תדרוכים משוכלל, אולפן טלוויזיה וחומרי עזר מקצועיים, ואחראית על צילום נשיא המדינה וראש הממשלה באירועים רשמיים ובמסיבות עיתונאים, בארץ ובחו"ל. כן מפעילה הלשכה את אוסף התצלומים הלאומי, הכולל רבבות תמונות החל מימי טרום המדינה ועד ימינו.

דרישות התפקיד

דרושים סטודנטים בעלי כישרון כתיבה, ידע כללי, שליטה באקטואליה והכרות עם הרשתות החברתיות, המסוגלים לבצע תחקירים, לחפש מידע ולכתוב.

תיאור התפקיד

המתמחים יעסקו בכתיבה עיתונאית לאתר האינטרנט של לע"מ ולערוצי המדיה השונים.

רלוונטי לתאריכים

מיום פרסום המודעה.

מתאים למסלולים

תקשורת דיגיטלית, עיתונאות

סטאז'ים נוספים