ASG בע"מ

חברת מדיה בעלת אתר חדשות יומיות בנושאים טכנולוגים, מגזין מודפס והפקת כנסים לתעשיית ההייטק.

דרישות התפקיד

יכולת כתיבה בעברית, סקרנות, נחישות להצליח.

תיאור התפקיד

כתיבת חדשות ועדכון אתר החברה.

רלוונטי לתאריכים

מיום פרסום המודעה.

מתאים למסלולים

תקשורת אסטרטגית, תקשורת דיגיטלית, עיתונאות

סטאז'ים נוספים