בחינה במועד נוסף או מיוחד

בחינה במועד נוסף או מיוחד

יש להיכנס אל המידע האישי
יש לאתר וללחוץ על "אפשרויות נוספות"  ולבחור ב-"בקשות וערעורים". בצדו הימני של החלון שנפתח ניתן לבחור סמסטר ושנה רצויים.

בחלון שנפתח יש לבחור את סיבת ההיעדרות מהבחינה:

יש לציין את טווח התאריכים הרצוי

וללחוץ על כפתור "רשימת בחינות" זאת בכדי להציג את הבחינות שהתקיימו בין התאריכים שנבחרו.

הרשימה שתופיע היא רשימת הקורסים שניתן להגיש בקשה למועד נוסף.

בחלון שנפתח לאחר לחיצה על הבחינה הרצוייה יש לציין את סיבת ההיעדרות ולצרף קובץ אישור להיעדרות.

לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור שלח.

חשוב לדעת:

עבור כל קורס ניתן להגיש רק בקשה אחת.

בחלון "בקשות וערעורים" ניתן גם לראות את סטטוס הבקשה עד לאישורה/דחייתה.

את האישורים במידה ולא הועלו בעת הבקשה ניתן לשלוח לפקס 03-9765746