כיצד מעלים חומרי לימוד באתר הקורס?

1. בכדי להתחיל את העבודה באתר הקורס צריך ללחוץ על כפתור "הפעלת עריכה" הממוקם בפינה השמאלית העליונה של אתר הקורס.

2. השטח המרכזי מציג את תכני הקורס שמופיעים לסטודנטים.
הוא מחולק ליחידות כאשר לכל אחת מהן ניתן לתת שם/נושא שונה (מאמרים/מצגות/תרגילים…) כל יחידה נקראת "יחידת הוראה"

התייחסו אליהם כאל תיקיות המחולקות לנושאי הקורס (מטלות, הודעות ופורומים, קבצי תרגול, מאמרים לקריאה…).

שימו לב שלצד כל יחידה הוראה יש אייקון של עפרון עריכה המשמש לכתיבת כותרת.

3. בכדי להוסיף תוכן לאתר הקורס יש ללחוץ על "הוספת חומרי לימוד לקורס" שנמצא תחת מספר הנושא הרצוי ולבחור את סוג התוכן הרצוי:

אפשרות "הוספת תוכן לקורס" המשמשת ל:

א.     קובץ – העלאת קובץ מהמחשב לאתר הקורס. 

ב.      קישור לאתר אינטרנט – הוספת קישור לאינטרנט ע"י מילוי שם הקישור ומיקומו/כתובתו.

ג.      פיסקה מעוצבת – כתיבת הודעות והסברים כטקסט פתוח באתר הקורס.

4. אפשרות "הוספת פעילות" משמשת להוספת תוכן אינטראקטיבי (מטלות, בחנים, שאלונים, עבודת צוות ועוד).