ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
מחשבים
מר ישי לבקוביץמנהל אגף מחשוב ומערכות מידע 00...074-78לחץ להצגה
63...054-77לחץ להצגה
ylo@...לחץ להצגה
גב' פרידה גולדברגמזכירה ומפעילת תקציב 64...03-90לחץ להצגהfriedago@...c.ilלחץ להצגה
פקס 85...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
אבטחת מידע
מר אלירן סולומוןראש מנהל אבטחת מידע 99...03-97לחץ להצגהdepsec@...ilלחץ להצגה
תמיכה טכנית
מר אריאל טימסטמנהל תמיכה טכנית 99...03-97לחץ להצגה
27...054-77לחץ להצגה
arielt@...ilלחץ להצגה
תמיכה ראשונית 99...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה
מר ערן חבושהטכנאיeranh@...lלחץ להצגה
מערכות מידע
מר אלעד ינקוביץראש מנהל מערכות מידע 99...03-97לחץ להצגהelad@...לחץ להצגה
גב' רות גמבוםראש מדור תמיכה ויישום 99...03-97לחץ להצגהrutge@...lלחץ להצגה
גב' אירינה בבושקיןראש צוות מכלול ומערכות מנהליות 99...03-97לחץ להצגהirinab@...ilלחץ להצגה
גב' אלנה קרסיקובמיישמת מכלול ומערכות מנהליות 46...03-64לחץ להצגהreginapa@...c.ilלחץ להצגה
גב' שני קריביאןמיישמת מכלול ומערכות מנהליות 83...03-90לחץ להצגהshanikr@....ilלחץ להצגה
גב' נסטיה קוזמינסקימיישמת מכלול ומערכות מנהליות 40...03-90לחץ להצגהnastiak@....ilלחץ להצגה
גב' רויטל לויראש צוות פריוריטי ומערכות מנהליות 44...03-97לחץ להצגהrevitale@...c.ilלחץ להצגה
גב' ליטל רז אוסמומיישמת פריוריטי ומערכות מנהליות 45...03-64לחץ להצגהlitalro@....ilלחץ להצגה
גב' סיון ישרוףמיישמת פריוריטי ומערכות מנהליות 31...03-90לחץ להצגהsivanya@....ilלחץ להצגה
גב' מוריה סינימיישמת פריוריטי ומערכות מנהליות 15...074-72לחץ להצגהmoriyasi@...c.ilלחץ להצגה
מר שמעון מלצרראש מדור יישומי אינטרנט 99...03-97לחץ להצגה
04...054-24לחץ להצגה
shimonm@....ilלחץ להצגה
גב' אנה פרברמיישמת יישומי אינטרנט 92...03-97לחץ להצגהannaf@...lלחץ להצגה
גב' נאורה מסיקהוובמאסטר 06...03-90לחץ להצגהneorame@....ilלחץ להצגה
גב' אורטל דיטורמנהל איכות ובדיקות תוכנה 14...074-72לחץ להצגהortaldi@....ilלחץ להצגה
גב' סיבה גריל ראש מדור הוראה מתוקשבת 88...03-93לחץ להצגהsivagr@...ilלחץ להצגה
פקס 04...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה