ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
אגף המחשוב ומערכות מידע
מר ישי לבקוביץמנהל אגף מחשוב ומערכות מידע 00...074-78לחץ להצגה
63...054-77לחץ להצגה
ylo@...לחץ להצגה
גב' פרידה גולדברגמזכירה ומפעילת תקציב 64...03-90לחץ להצגהfriedago@...c.ilלחץ להצגה
פקס 85...03-93לחץ להצגהלחץ להצגה
אבטחת מידע
מר אלירן סולומוןראש מנהל אבטחת מידע 99...03-97לחץ להצגהdepsec@...ilלחץ להצגה
טכנולוגיות מידע
מר ערן חבושהראש מנהל טכנולוגיות מידע 99...03-9לחץ להצגהeranh@...lלחץ להצגה
מר אולג רבינובראש מדור תשתיותolegra@...ilלחץ להצגה
מר ניר חמישהראש מדור תקשורתnirh@...לחץ להצגה
מר ארתור מוצ'ניקראש מדור אלחוטיarturmu@....ilלחץ להצגה
מר אריאל טימסיטראש מדור שירות
27...054-77לחץ להצגה
arielt@...ilלחץ להצגה
גב' מילי אספרנסה אלוןראש מדור תמיכת מחשוב 50...03-90לחץ להצגהmiliaa@...ilלחץ להצגה
מר קובי ברקוביץתומך מחשוב 99...03-97לחץ להצגהkobib@...lלחץ להצגה
מר שי גרשוןתומך מחשוב 99...03-97לחץ להצגהshaig@...lלחץ להצגה
מר שמשון בלקרטכנאי בכירshimshon@...c.ilלחץ להצגה
מר יוסי פרץטכנאי בכירyossipe@....ilלחץ להצגה
מר שי שמואלטכנאיshais@...lלחץ להצגה
מר דניאל ציןטכנאיshmuelzi@...c.ilלחץ להצגה
מר אלכסיי קקורייבטכנאיalexeyka@...c.ilלחץ להצגה
גב' חנה יצחקיטכנאיhanait@...ilלחץ להצגה
מר דניאל קוטליארטכנאיdanielko@...c.ilלחץ להצגה
מר ואדים צ'אגןטכנאיvadimch@....ilלחץ להצגה
מערכות מידע
מר אלעד ינקוביץראש מנהל מערכות מידע 99...03-97לחץ להצגהelad@...לחץ להצגה
גב' רות גמבוםראש מדור תמיכה ויישום 99...03-97לחץ להצגהrutge@...lלחץ להצגה
גב' אירינה בבושקיןראש צוות מכלול ומערכות מנהליות 99...03-97לחץ להצגהirinab@...ilלחץ להצגה
גב' אלנה קרסיקובמיישמת מכלול ומערכות מנהליות 46...03-64לחץ להצגהreginapa@...c.ilלחץ להצגה
גב' שני קריביאןמיישמת מכלול ומערכות מנהליות 83...03-90לחץ להצגהshanikr@....ilלחץ להצגה
גב' נסטיה קוזמינסקימיישמת מכלול ומערכות מנהליות 40...03-90לחץ להצגהnastiak@....ilלחץ להצגה
גב' רויטל לויראש צוות פריוריטי ומערכות מנהליות 44...03-97לחץ להצגהrevitale@...c.ilלחץ להצגה
גב' סיון ישרוףמיישמת פריוריטי ומערכות מנהליות 31...03-90לחץ להצגהsivanya@....ilלחץ להצגה
גב' מוריה סינימיישמת פריוריטי ומערכות מנהליות 15...074-72לחץ להצגהmoriyasi@...c.ilלחץ להצגה
מר שמעון מלצרראש מדור יישומי אינטרנט 99...03-97לחץ להצגה
04...054-24לחץ להצגה
shimonm@....ilלחץ להצגה
גב' אנה פרברמיישמת יישומי אינטרנט 92...03-97לחץ להצגהannaf@...lלחץ להצגה
גב' נאורה מסיקהוובמאסטר 06...03-90לחץ להצגהneorame@....ilלחץ להצגה
גב' ליטל רז אוסמו ראש מדור הוראה מתוקשבת 88...03-93לחץ להצגהlitalro@....ilלחץ להצגה
פקס 04...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה