עיון מקוון במחברת בחינה

לאחר כניסה אל מערכת המידע האישי ניתן למצוא בראש הדף או בצדו השמאלי את האפשרות "ציונים" (ראה צילום מסך)

Grades

ניתן למצוא בדף שנפתח את כל הבחינות שעברו כשלצידן מופיע אייקון המסמל מחברת סרוקה

Exam workbook

יש ללחוץ על אייקון זה בכדי לצפות במחברת הסרוקה.