לוגו אוניברסיטת אריאל

הדרכות ריענון ולמידה
מטעם אגף המחשוב ומערכות המידע

רישום להדרכות ריענון ולמידה מטעם אגף המחשוב ומערכות המידע

פרטים אישיים

פרטי התקשרות

תחום ההדרכות

מכלול ו-GoTime

פריורטי

MoodLearn ופורטל המרצה

בחר הדרכה/ות

יישומי אינטרנט

בחר הדרכה/ות