רישום מקוון לקורסים – בניית מערכת שעות

לאחר כניסה אל מערכת המידע האישי ניתן למצוא בראש הדף או בצדו השמאלי את האפשרות "רישום לקורסים" (ראה צילום מסך)

Course reg

בצדו הימני של הדף שנפתח יש לבחור את סוג הקורסים הרצויים (קורסי חובה/רשות)

tipe O Course

לאחר הלחיצה תוכלו לראות בתחתית העמודה את רשימת הקורסים הזמינים להרשמה.

pick Course

במידה וישנו שיעור תרגול המשויך לקורס הנבחר יש לבחור גם אותו להמשך תהליך ההרשמה.

Exercise Course

השיעורים שנבחרו יופיעו בלוח השנה ממוקמים בשעות ובימים המתאימים.

show date Course

במידה והשעות והימים ללימוד הקורס הנבחר מתאימים לדרישתכם יש ללחוץ על כפתור "רישום לקורס"

לאחר לחיצה על כפתור זה תופיע חלונית אישור לרישום הקורס.

Course reg OK