שירותי סלולאר

אפליקציית אריאל 

לסטודנטים/סגל/עובדי האוניברסיטה

חילנט

מערכת מתקדמת לעדכון פרטי עובד, עדכון נוכחות,תלושי 

משכורת מערכת שעות (הצגת מערכת שעות אישית לכל מרצה).

מדריכים למערכת חילנט:

קבלת הודעות ותוצאות בחינה לטלפון הסלולארי!

*הסרה מרשימת התפוצה

\ נמען שאינו מעוניין לקבל הודעות SMS מהאוניברסיטה יוכל להשיב את המייל "הסר" להודעה הנשלחת, ללא חתימה על טופס מסוים.

\ נמען אשר הסיר עצמו מרשימת תפוצת SMS ומבקש לחזור ולקבל הודעות, יעביר טופס הסכמה חתום (ראה נספח ב') למנהל מערכות מידע. את הטופס יש לתייק ולשמור, עותק אחד ראש מנהל מערכות מידע עותק נוסף ע"י המיישם המטפל.