שירותי סלולאר

שירותי סלולאר

אפליקציית

לסטודנטים/מרצים/עובדי האוניברסיטה

גירסה לסטודנטים

מערכת שעות, מבחנים, ציונים, טרמפים, בקשות, דף חשבון, ניווט בקמפוס ועוד
לסטודנט

גירסה לסגל האוניברסיטה

הכיתות שלי, מערכת שעות, הזנת נוכחות סטודנטים, ערעורים, ציונים ועוד
למרצה

גירסה לעובדי האוניברסיטה

משובים, הדרכות, אירועים, קריאות שירות, טרמפים, ניווט בקמפוס, חילנט ועוד
לעובד

שירותי SMS

קבלת הודעות ותוצאות בחינה לטלפון הסלולארי, עדכון מספר טלפון נייד.

הסרה מרשימת התפוצה

\ נמען שאינו מעוניין לקבל הודעות SMS מהאוניברסיטה יוכל להשיב את המייל "הסר" להודעה הנשלחת, ללא חתימה על טופס מסוים.

\ נמען אשר הסיר עצמו מרשימת תפוצת SMS ומבקש לחזור ולקבל הודעות, יעביר טופס הסכמה חתום (ראה נספח ב') למנהל מערכות מידע. את הטופס יש לתייק ולשמור, עותק אחד ראש מנהל מערכות מידע עותק נוסף ע"י המיישם המטפל.

חילנט

מערכת מתקדמת לעדכון פרטי עובד, עדכון נוכחות,תלושי 

משכורת מערכת שעות (הצגת מערכת שעות אישית לכל מרצה).

מדריכים למערכת חילנט: