טפסים ונהלים

שם הנוהלטפסים קשוריםתיאור
שימוש נאות במשאבי מחשובבסוף הנוהל ישנו טופס הצהרה על שימוש נאותנוהל זה מתייחס לאופן השימוש במשאבי התיקשוב
נוהל הרשאות לאתר האינטרנט של האוניברסיטהטופס מס' 139: הרשאה לאתר האוניברסיטה – האצלת סמכותנוהל זה מתייחס לחלוקת הרשאות לניהול אזורים באתר האינטרנט והרשאות לניהול אתרים אישיים
טופס מס' 140: בקשה לניהול אתר אישי / פרוייקטאלי
מדניות השירותטופס מס' 135: כניסת ציוד למעבדת המחשביםהגדרת שירותי תמיכה, הדרכה והטמעה ליישומים השונים הנמצאים בשימוש לקוחותיו בצורה מקצועית, אמינה ומהירה
גיבוים ושחזוריםטופס מס' 133: טופס בקרת גיבוייםהנוהל נועד להנחות כיצד להגדיר וליישם בצורה אופטימאלית את הביצוע, הניהול והמעקב של תהליכי הגיבוי והשחזור על מנת לאפשר שיחזור נתונים וחזרה למצב עבודה תקין במהירות המרבית בעת כשל
הקצאת כתות מחשבטופס מס' 138: בקשת כיתותהגדרה וקביעת הליך בקשת והקצאת כיתות מחשב לצורך קורסי המחשב בכיתות הלימוד וכן לצורך בחינות המתקיימות באוניברסיטת אריאל ובמכללה האזורית אריאל בשומרון

טפסים נוספים: