כלים והנחיות לשעת חירום

אוניברסיטת אריאל בשומרון

כלים והנחיות למצב חירום

COVID-19

מדריכים לסטודנט
לשימוש בכלים מקוונים

Student guides for online tools

מדריכים וכלים מקוונים למרצים ולמנהלה

Online tutorials and tools for lecturers and administration

הנחיות לעובדים, סטודנטים ומבקרים בהתאם לתו הסגול

University instructions

מדריכים למרצים לשימוש בכלים מקוונים

Online tutorials and tools for lecturers and administration

שאלות ותשובות

Questions and Answers

שירותי מנהלה

Administrative Services

הודעות

סרטון הדרכה