כלים והנחיות לשעת חירום

כלים והנחיות למצב חירום

COVID-19

אוניברסיטת אריאל בשומרון

מדריכים למרצים לשימוש בכלים מקוונים

Online tutorials and tools for lecturers and administration

שאלות ותשובות

Questions and Answers

ארכיון הודעות

Messages Archive

שירותי מנהלה

Administrative Services

ארכיון הודעות

Messages Archive

פנייה לממונה קורונה

פניות לממונה קורונה

לשאלות /הבהרות בנושא הנחיות וקבלת מידע ניתן להשאיר פניה לממונה קורונה, מאיר כהן, מנהל אגף ביטחון ובטיחות.

הודעות