כלים והנחיות לשעת חירום

אוניברסיטת אריאל בשומרון

כלים והנחיות למצב חירום

COVID-19

מדריכים למרצים לשימוש בכלים מקוונים

Online tutorials and tools for lecturers and administration

שאלות ותשובות

Questions and Answers

שירותי מנהלה

Administrative Services

פנייה לממונה קורונה

פניות לממונה קורונה

לשאלות /הבהרות בנושא הנחיות וקבלת מידע ניתן להשאיר פניה לממונה קורונה, מאיר כהן, מנהל אגף ביטחון ובטיחות.

ניתן גם לפנות במייל: Meirco@ariel.ac.iI

או דרך מערכת הפניות.

במקרים דחופים בטלפון הנייד: 054-7766398

הודעות

פנייה לממונה קורונה

פניות לממונה קורונה

לשאלות /הבהרות בנושא הנחיות וקבלת מידע ניתן להשאיר פניה לממונה קורונה, מאיר כהן, מנהל אגף ביטחון ובטיחות.

ניתן גם לפנות במייל: Meirco@ariel.ac.iI

או דרך מערכת הפניות.

במקרים דחופים בטלפון הנייד: 054-7766398