רישום ללימודים – במצב חירום

מועמדים יקרים

הרישום לאוניברסיטת אריאל לשנת הלימודים תשפ"א נמשך כרגיל גם בימים אלו.

לאור המצב אנו נעדכן בימים הקרובים מועדים להארכת הרישום במחלקות רלוונטיות.

בשל ביטול הבחינה הפסיכומטרית במועד אפריל, במידה והבחינה הקרובה תתקיים במועד מאוחר יותר הרלוונטי לרישום לשנת הלימודים תשפ"א, האוניברסיטה תדון במועמדים שיבחנו במועד זה.

בנוסף לתנאי הקבלה הקיימים, האוניברסיטה תפרסם בקרוב מסלולי קבלה נוספים למחלקות רלוונטיות.