מתווה המדורג לקראת חזרה לשגרה

סטודנטים יקרים,

עם קבלת המתווה המדורג לקראת חזרה לשגרה, אנו מבקשים לעדכן אתכם בהיערכות שנעשית בימים אלו בקמפוס לקראת הבחינות הקרבות.

האוניברסיטה עושה מאמצים לקיים את הסמסטר והמבחנים במטרה לאפשר לכם להשלים את השנה האקדמית במועדה.

 

מבחני סמסטר ב' – בשלב זה מתבצע מיפוי של הקורסים במחלקות הלימוד ויתקבלו החלטות אקדמיות באילו מהקורסים תתקיים בחינה פרונטלית והיכן יינתנו בחינות מקוונות או הערכות חלופיות.

הודעות בדבר אופן ההערכה בכל קורס וכן מועדי ההערכה הסופיים יעודכנו במערכות המידע האישי עד לתאריך 31.5.20

אנו נעשה כל מאמץ שלא לפגוע בתאריכי הבחינות המקוריים.

מועדים מיוחדים – יתקיימו בין התאריכים 25.5 – 5.6 תקופה זו תיארך ככל שיידרש לרווחת הסטודנטים. ההערכה תתקיים במגוון חלופות או בחינה פרונטלית בהתאם להנחיית המרצה.