אופן קיום תקופת בחינות

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

בהמשך להודעת העדכון מאתמול, אנו פועלים בהתאם להנחיות קבינט הקורונה

ועושים כל מאמץ לשמר את מועדי הבחינות המקוריים, זאת על מנת לאפשר לכם לסיים את המבחנים במועדם.

השבוע, עד ליום שישי 3.7 (כולל) המבחנים יתקיימו כסדרם במתכונת שנקבעה עד כה.

החל מיום ראשון 5.7 נעבור למבחנים מקוונים בהתאם להנחיות.

לתשומת לבכם יתכנו החרגות מצומצמות בתחומי דעת מסוימים.

מנגנון ההחרגה יסוכם בימים הקרובים בשיח בין המשרד להשכלה גבוהה לבין משרד הבריאות ובהתייעצות עם ראשי המוסדות.

עד לתאריך 3/7 יקבל כל סטודנט עדכון במערכת המידע האישית לגבי אופן הבחינה/ החלופה שנקבעה לו.

למבחנים בהחרגה המועד יפורסם בכפוף למועד האישור ממל"ג.

במיוחד בימים טרופים אלה חשוב ללמוד היטב ולהגיע לבחינות – מכל סוג שהוא – עם בסיס ידע מוצק, שישרת אתכם שנים רבות בעתיד.

אנו מאחלים לכם בריאות איתנה והצלחה רבה בבחינות