אישור מתווה ההחרגה לקיום מבחנים פרונטליים בקמפוס

בהמשך להחלטת מל"ג ולאישור מתווה ההחרגה לקיום מבחנים פרונטליים בקמפוס בשיעור של עד 10%, אנו מעדכנים כי הבחינות ביום א' הקרוב 12.7 יתקיימו במתכונת מקוונת כפי שתוכנן.

בראשית השבוע תקיים האוניברסיטה הערכות בהתאם למתווה שאושר והודעות על מועד קיומן של בחינות פרונטליות יצאו לסטודנטים הרלוונטיים.

העדכון יבוצע בעבור כל סטודנט שלו מבחנים פרונטליים במערכת המידע האישית עד לתאריך 13.7.

במיוחד בימים טרופים אלה חשוב ללמוד היטב ולהגיע לבחינות – מכל סוג שהוא – עם בסיס ידע מוצק, שישרת אתכם שנים רבות בעתיד.

אנו מאחלים לכם בריאות איתנה והצלחה רבה בבחינות.