ציוני קורסים סמסטר קיץ תש"ף

סטודנטים יקרים

לידיעתכם, הציון הסופי בקורסים בסמסטר קיץ תש"ף יחושבו ע"פ הציון הגבוה מבין המועדים.

בברכה בהצלחה בבחינות.