הנחיות לסטודנטים בבידוד

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

במקרה בו אתם נדרשים להיבחן בבחינה פרונטאלית והינכם נאלצים להיכנס לבידוד עליכם לדווח על כך למחלקה בה אתם לומדים בצירוף אישור רפואי תומך הכולל ציון תקופת הבידוד.

נציגי המחלקה יסייעו לכם ויתאמו עבורכם הערכה חלופית.

אנו מאחלים לכם בריאות איתנה ובהצלחה בהמשך הבחינות.