מדריכים לסטודנטים

Zoom

מצגת לסטודנט לשימוש בזום

Zoom

מדריך לסטודנט לשימוש בזום

Zoom

Zoom Instructions of usage

BBB

מדריך לסטודנט לשימוש במערכת BBB

Unicko

מדריך לסטודנט לשימוש במערכת יוניקו

Unicko English Instruction

Student guide for Unico software

Mathlab

מדריך לסטודנט לשימוש ב-Mathlab