מדריכים לסטודנטים

בחינות

מדריך לסטודנט
ביצוע בחינה ממוחשבת

Zoom

מצגת לסטודנט לשימוש בזום

Zoom

מדריך לסטודנט לשימוש בזום

Zoom

Zoom Instructions of usage

BBB

מדריך לסטודנט לשימוש במערכת BBB

Adobe


פתיחת Adobe ID

מערכת הפעלה


מדריך רכישת מערכת הפעלה

Office 365

מדריך הורדה והתקנה/התקנה מחדש של אופיס

Mathlab

מדריך לסטודנט לשימוש ב-Mathlab

Autocad


מדריך הורדה והתקנה

CITRIX


מדריך שמירת קבצים

SOLIDWORKS

Guide for students and lecturers

Unicko

מדריך לסטודנט לשימוש במערכת יוניקו

Unicko English Instruction

Student guide for Unico software