מסלול "טרוריזם בעידן המודרני" – קורסי בחירה

ראש מסלול – "טרוריזם בעידן המודרני" – ד"ר קרן כהן לוק – kerencl@ariel.ac.il

שעות קבלה : ימי שני -משעה 10:00 בתיאום מראש

במסגרת לימודי הדו-חוגי בחוג לקרימינולוגיה ובחוג ללימודי המזרח התיכון  מתקיים מסלול לימודים –  "טרוריזם בעידן המודרני" (נפתח בשנת תשע"ח) העוסק בהיבטים שונים של הטרור, הן בהיבט הקרימינולוגי והן בהיבט הפוליטי-מדיני, בהקשרים של תרבות, פוליטיקה וכלכלה.

כך, לצד הקרימינולוגיה המנתחת את עבירת הטרור ומבצעיהן, ירכשו הסטודנטים ידע בנוגע להיבטים מדינתיים בעלי מוטיב חברתי, פוליטי, כלכלי ופשיעתי.

זאת במטרה להציע לסטודנטים שיבחרו במסלול  זה עולם תוכן שישמש מסד ללימודי המשך בתחומי הקרימינולוגיה, אכיפת החוק, וכן, בייעוץ למקבלי החלטות בתחום המדינתי, החברתי והכלכלי.

בסיום התואר, סטודנט אשר עמד בדרישות המסלול ובדרישות המפורטות בתקנון האוניברסיטה, יקבל תעודה פנימית של סיום מסלול "טרוריזם בעידן המודרני".

סטודנטים שיבחרו ללמוד במסלול ה"טרור" יצטרכו להירשם (החל משנה ב' לתואר) לסה"כ 10 קורסי בחירה ייעודיים למסלול: 5 קורסים בחוג לקרימינולוגיה ו-5 קורסים בחוג ללימודי המזרח התיכון. כמו כן, עליהם להירשם בשנה ג' לשני סמינריונים ייעודיים למסלול: 1 בחוג לקרימינולוגיה ו-1 בחוג ללימודי המזרח התיכון.

בנוסף לקורסים של מסלול הטרור, יצטרכו הסטודנטים להירשם לקורס בחירה אחד נוסף לפי בחירתם בחוג לקרימינולוגיה  (זה לא כולל את חובות קורסי הבחירה בחוג ללימודי המזרח התיכון!!!).

מס' קורס

שם קורס

נ"ז

 1973410   

טרור וסמים  2

1974610 

טראומה וטיפול בנפגעי טרור  2

1971410 

טרוריזם  2

1974510 

 טרור בראי המשפט 2

1974210 

 טרור סייבר 2

 …..197

קורס בחירה 2