מסלול "טרוריזם בעידן המודרני"

…..197 – קוד של קורסי הבחירה בחוג לקרימינולוגיה

…..35 – קוד של קורסי הבחירה במחלקה ללימודי המזה"ת