מערכת שעות קרימינולוגיה קלינית

מערכת שעות קרימינולוגיה קלינית- שנה א' תשפ"א*

שעות שלישי רביעי שני/חמישי

סמסטר א' +ב'

 

9-11 סמסטר א' (קורס השלמה)** 1921710

ד"ר ליזה צבי

היבטים פסיכולוגיים של התוקפנות והאלימות

סמסטר א' + סמסטר ב'  1980510

פרופ' מלי שחורי ביטון

הנחיית קבוצות

 

              1982710

ד"ר ליזה צבי

פרקטיקום קליני כללי

 

1982810

גב' מוריה מלכה סיסו/ד"ר יואל שפרן

פרקטיקום קליני פורנזי

מרכז לבריאות הנפש באר שבע ומעלה הכרמל

 

1982910

גב' מוריה מלכה סיסו/ד"ר יואל שפרן

תורת הריאיון והבדיקה הקלינית

מרכז לבריאות הנפש באר שבע ומעלה הכרמל

 

1983110

עבודת תזה

11-13 סמסטר א'

1980410

פרופ' מלי שחורי ביטון

עבריינות מין וסטיות מיניות: היבטים תיאורטיים ומחקריים

 

 

קולוקוויום למגמה הקלינית לשנה א'

13-15 סמסטר א' 1980110

פרופ' שרה בן דוד

קרימינולוגיה קלינית, תיאוריה, מחקר וטיפול

סמסטר ב' 1981110

ד"ר חגית בוני נח

מחקר איכותני

סמסטר א' 1980310

פרופ' עודד מודריק

אתיקה ומשפט

סמסטר ב' 1981410

ד"ר ליזה צבי

הפרעות באישיות

 

15-17 סמסטר א' +סמסטר ב' 1980610

פרופ' שרה בן דוד

הדרכה קבוצתית קלינית

 

סמסטר א' 1980710

פרופ' אלעד איתן

סדנא למחקר קליני

סמסטר ב' 1981010

ד"ר דנה צור ביתן

סטטיסטיקה למתקדמים

 

17-19 סמסטר א'

1980210

פרופ' אביב וינשטיין

פסיכופתולוגיה למתקדמים

סמסטר ב' 1980810

ט.נ.

סוגיות בפסיכותרפיה פורנזית

 

סמסטר א' (קורס השלמה)** 1971510

עו"ד שי דדוש

סייגים לאחריות פלילית (קורס השלמה)

סמסטר ב' 1980910

ד"ר רוברט אפשטיין

דרכי טיפול והתערבות בעברייני מין

 

*יתכנו שינויים במערכת השעות

**מיועד לסטודנטים שלא למדו את הקורסים. חובה להשלים את הקורסים במהלך שנה"ל הראשונה לתואר.