סגל נוסף

שי דוד

עו"ד שי דדון

תחומי מחקר ונושאי לימוד

  • דיני עונשין
  • תורת הענישה
  • שיקום עבריינים
  • סייגים לאחריות פלילית
  • רפואה ומשפט
  • סדר הדין הפלילי