ספר טלפונים

חוג לקרימינולוגיה

פרופ' מלי שחורי ביטון | ראש חוג

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' שני זגרון | רכזת סטודנטים

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' מיטל סולימן | רכזת סטודנטים בכירה

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר חגית בוני נח | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר קרן כהן-לוק | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר יעל אביעד | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

| פקס

טלפון נייד לחצו להצגה