ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
הפקולטה למדעי החברה והרוח
חוג לקרימינולוגיה
פרופ' מלי שחורי ביטוןראש חוג 44...03-97לחץ להצגהmallys@...ilלחץ להצגה
גב' מיטל סולימןרכזת סטודנטים בכירה 42...03-97לחץ להצגהcriminology@...l.ac.ilלחץ להצגה
גב' שני זגרוןרכזת סטודנטים 44...03-97לחץ להצגהshaniz@...ilלחץ להצגה
ד"ר חגית בוני נחסגל בכירhagitbn@....ilלחץ להצגה
ד"ר קרן כהן-לוקסגל בכיר 44...03-97לחץ להצגהkere.cohenlouc...gmail.comלחץ להצגה
ד"ר יעל אביעדסגל בכיר 44...03-97לחץ להצגהaviady@...ilלחץ להצגה
פקס 40...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה