פרקטיקום

רכזת הפרקטיקום: ד"ר ליזה צבי

הפרקטיקום מתקיים משך השנה האקדמית, במהלך סמסטר א' וסמסטר ב'. הפרקטיקום מתקיים יום אחד בשבוע. הסטודנטים יעשו את הפרקטיקום במרכזים לבריאות הנפש באר שבע ומעלה כרמל, לסירוגין, בהתאם לקבוצה אליה שויכו.