קרימינולוגיה קלינית עם תזה – תואר שני

פרטי המסלול

תואר:

בתוכנית :

מסלול:

שנות לימוד: 

תואר    M.A

קרימינולוגיה קלינית

עם תזה

שנתיים

 

 

 

מועמדים לתואר שני מחויבים בהצגת המסמכים הבאים:

 • תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).
 • פטור אקדמי מאנגלית.
 • מועמד שסיים את התואר הראשון בשפת הוראה שאינה עברית, יידרש להציג ציון 110 לפחות במבחן יע"ל.

תנאי קבלה

 • תואר ראשון בקרימינולוגיה בממוצע 85 לפחות.
 • בלימודי תואר דו חוגי הכולל לימודי קרימינולוגיה, הממוצע הנדרש הוא לפחות 85 בכל חוג וממוצע כולל של 85 בתואר ראשון.
 • תואר ראשון מהתחומים הבאים: פסיכולוגיה/עבודה סוציאלית/ חינוך מיוחד/מדעי ההתנהגות – בממוצע 85 לפחות, ועמידה בסיום קורסי ההשלמות בממוצע 85 לפחות.

תנאים נוספים לקבלה

 • 2 המלצות אקדמיות – עדיפות להמלצה ממנחי סמינריונים שנלמדו במסגרת לימודי התואר.
 • מכתב המלצה מקצועי רלוונטי לתחום- עדיפות.
 • כל המלצה תינתן על גבי טופס אחיד הנמצא באתר החוג.
 • קורות חיים וצילום תעודת זהות.
 • ראיון קבלה פרטני וקבוצתי- לראיונות יזומנו רק מועמדים מתאימים בהתאם לשיקולי וועדת הקבלה של המגמה.

קורסי השלמה:

 • סיום קורסי השלמה בממוצע 85 לפחות טרום הגשת המועמדות ללימודי תואר שני.
 • יש לסיים את כל דרישות קורסי ההשלמה טרום הקבלה לתכנית. דרישה זו הינה באחריות הסטודנט.

פירוט קורסי ההשלמה:

 • תיאוריות בקרימינולוגיה 4 נ"ז, פסיכופתולוגיה 4 נ"ז, סטייה חברתית 4 נ"ז , תורת הענישה 4 נ"ז,
 • דיני עונשין והסייגים לאחריות הפלילית 2 נ"ז, היבטים פסיכולוגים של תוקפנות ואלימות 2 נ"ז.

לתוכנית זו מספר מקומות מוגבל, הליך מיון המועמדים והחלטה בדבר קבלה לתוכנית הינם בסמכות ועדת הקבלה בלבד.

מועמדים שיתקבלו לאחר המיונים ידרשו להציג בנוסף גם:

 • השלמת תוכנית חיסונים עפ"י דרישות משרד הבריאות עד לתחילת שנת הלימודים.
 • הנפקת תעודת יושר מהמשטרה.
 • הצגת אישור על היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001 (בהתאם לחוק, לגברים בלבד). 

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.‬

מועד סגירת ההרשמה:

עקב משבר הקורונה, מועד סגירת הרישום יפורסם בהמשך. בכל מקרה, הקבלה למחלקה תהיה רק על בסיס מקום פנוי.