שאלות ותשובות

רשימת המסגרות המאושרות פתוחה במערכת המידע האישי לסטודנטים משנה א' הרשומים לקורס "סוגיות בעבודת שדה" בסמסטר ב'.

ככלל, יש לעשות את ההכשרה המעשית באחת המסגרות המאושרת אשר מופיעה ב'רשימת המסגרות' (באתר הקורס שבמערכת המידע האישי). במקרים יוצאי דופן עשויה להיות אפשרות לאשר מסגרות שאינן ברשימה. מסגרות אלה צריכות להיות מסגרות שבהן תינתן הכשרה בתחום המשוייך לתחומי הלימוד בקרימינולוגיה. מסגרות שאינן בתחום הקרימינולוגיה לא יאושרו (אם יש ספק לגבי המסגרת ומידת התאמתה ניתן להתייעץ עם המרצה-מנחה).

בנוסף, על המסגרת המבוקשת לתת לסטודנט/ית הדרכות שוטפות ומספקות בתדירות של לפחות אחת לשבועיים. בהתקיים התנאים הבסיסיים האלה ניתן להעביר לד"ר חגית בוני-נח -אחראית ההכשרה המעשית – את פרטי מקום ההכשרה, כולל איש קשר מתוך מקום ההכשרה שאליו ניתן לפנות, והיא תבדוק האם ניתן לאשר את המסגרת.

בכל מקרה, אין להתחיל הכשרה מעשית במסגרת שאינה ב'רשימת המסגרות' טרם אישור המסגרת החדשה על ידי אחראית ההכשרה המעשית.

על פי כללי האתיקה המקצועית לא ניתן לעשות את ההכשרה המעשית במסגרת בה את/ה עובד/ת. לדוגמה סטודנט או סטודנטית אשר עובדים בעלם לא יוכלו לעשות את ההכשרה המעשית שלהם בעלם. סטודנט או סטודנטית אשר עובדים במשטרה לא יוכלו לעשות את ההכשרה המעשית שלהם במשטרה וכדו'.

על פי כללי האתיקה המקצועית לא ניתן לעשות את ההכשרה המעשית במסגרת בה את/ה מקבל/ת מלגה.

140 שעות, בפריסה לאורך כל שנת הלימודים. על ההכשרה להסתיים לא יאוחר מיום לפני תחילת שנה"ל האקדמית הבאה.

באחריותך למלא ולשלוח את הדוחות הבאים:

מילוי הדוחות הנדרשים היא באחריותך בלבד! (המרצות-מנחות לא יתזכרו על כך). הדוחות מהווים חלק מחובות עבודת השדה ולכן עליך להקפיד על מילוים והגשתם בזמנים הנדרשים. במקרה ואיחרת את מועד הגשת הדוח עליך לשלוח אותו בהקדם האפשרי ולציין במייל כי מדובר בדוח שנשלח באיחור.

במהלך שיעורי ההדרכה עליך לעדכן את המנחה-מרצה בבעיות/התלבטויות/ חששות או שאלות שיש לך. כמו כן ניתן לפנות למנחה-מרצה במייל. במקרה של פניה במייל עליך לשלוח את המייל גם לכתובות הבאה: fieldwork@ariel.ac.il.

עליך לפנות למרצה-מנחת הסדנה – במהלך הסדנה או באמצעות המייל. במקרה של פניה במייל עליך לשלוח את המייל גם לכתובות הבאה: fieldwork@ariel.ac.il.

עליך לפנות למרצה-מנחת הסדנה – במהלך הסדנה, באופן אישי, או באמצעות המייל. במקרה של פניה במייל עליך לשלוח את המייל גם לכתובות הבאה: fieldwork@ariel.ac.il.

באם מדובר במקרה חרום התקשר/י מיידית למדריך/ה שלך במקום ההכשרה ו/או למנחה שלך. באם הם אינם זמינים השאר/י להם הודעה קולית או הודעת טקסט כי מדובר במקרה חירום ושיחזרו אליך בהקדם האפשרי.

חובה עלייך לידע ולשתף את המדריך במקום ההכשרה ואת המרצה-המנחה שלך באופן מיידי. אנא זכרי/זכור שאנו כאן בשבילך- ואת/ה מוזמן/ת לפנות באופן ישיר למרצה-מנחה (טלפונית או במייל). אל תהסס/י לפנות – גם אם את/ה לא בטוח/ה שאכן מדובר בבעיה מכל סוג שהוא.

חובה עליך לפנות באופן מיידי למרצה-מנחה וליידע אותה. זכרי/זכור כי מקום ההכשרה מחוייב לספק לך הדרכה בתדירות של לפחות אחת לשבועיים.

זכרי/זכור כי מקום ההכשרה מחוייב לספק לך הדרכה בתדירות של לפחות אחת לשבועיים. במידה ולא קיבלת הדרכה כאמור חובה עלייך לידע את המרצה-מנחה באופן מיידי.

במקרים בהם נדרשת לביקור בית, חובה עליך לפנות למרצה –מנחה שלך ולקבל את אישורה לפני ביקורי הבית שאינם בליווי של גורם מקצועי.

עליך להכיר ולדעת את כללי מקום ההכשרה והתקנון, ובכללם את ההנחיות לגבי עישון. אם אינך בטוח עליך להתייעץ עם המדריך האחראי עליך ולפעול לפי הנחיותיו. אין לחרוג מתקנון ההתנהגות המקובלת במקום ההכשרה.

לא! את/ה סטודנט/ית ואת/ה מייצג/ת את האוניברסיטה ולכן על פי שיקול דעתה של האוניברסיטה אסור לתת או להשאיל חפצים או כל דבר אחר לאנשים במקום ההכשרה. באם נתקלת במקרה כזה- ואת/ה חושב/ת כי מדובר במקרה חריג- –פנה/י למנחה שלך והתייעץ/י איתו.

בכל אחד מהקורסים ניתן להחסיר עד 3 מפגשים בלבד. אם תעדר/י מעבר לכך לא תוכל/י לסיים את הקורס, זאת בהתאם לתקנון האוניברסיטה. חיסורים יאושרו במקרים מיוחדים בהתאם לתקנונים ובהבאת אישור רלוונטי.

תקופת הבחינות הינה תקופה לחוצה וצפופת זמנים. בחלק ממקומות ההכשרה קיימת אפשרות להיעדר, במידה סבירה, ולפי דרישות מקום ההכשרה כמובן. אנו מציעים כי נושא זה יוברר עם מקום ההכשרה עוד בשלבים הראשוניים של בדיקת התאמתך למקום על מנת למנוע אי הבנות ואכזבה. בכל מקרה חובה עליך ליידע את המדריך ואת מקום ההכשרה לגבי לו"ז הבחינות והאילוצים הלימודיים מבעוד מועד.

ביצוע שעות עבודת השדה היא באחריותך בלבד! (המרצה-מנחה לא תתזכר אותך על כך). חובה עליך למלא את מכסת השעות הנדרשת ממך במהלך שנת הלימודים, כולל בחופשת הקיץ של שנה זו. במקרים חריגים ובמידה ואת/ה מזהה כי לא תסיים/י את מכסת השעות במהלך השנה (כולל הקיץ) עליך ליידע בהקדם האפשרי את המרצה-מנחה. עליך לזכור כי שעות עבודת השדה הן במכסת שעות הלימודים שלך, ואם לא תמלא/י את מכסת השעות הנדרשת (140) לא תהי/ה זכאי/ת לקבל את תעודת התואר הראשון.

על מנת להשלים את מכסת השעות יהיה עליך להירשם לקורס חוזר של הכשרה מעשית בשנה העוקבת ולשלם שכר לימוד על פי הנוהל. לתשומת לבך, לא ניתן יהיה למנוע התנגשות בין קורסים שייתכן ויחפפו עם קורס זה בשנת הלימודים העוקבת.

עם סיום שעות ההתנסות הנדרשות, הגשת כל הטפסים הנדרשים וביצוע מטלות הקורסים האקדמיים, סיימת את מחויבותך לאוניברסיטה. שמירה על קשר עם מטופלים/מתמודדים/או כל אוכלוסיית יעד אחרת איתה עבדת אינה אתית ואינה מקובלת. מנגד, ניתן לשמור על קשר עם צוות מקום ההכשרה ומקום ההכשרה עצמו גם בהמשך, זאת באופן עצמאי, כאשר במקרה זה הנך מייצג/ת את עצמך בלבד ולא את האוניברסיטה.

לסטודנטיות בהריון ובשמירת הריון, ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת הקלות מסוימות אשר מפורטות בתקנון המועצה להשכלה גבוהה (תקנוני האוניברסיטה). ללא כל קשר – אם את חוששת שמקום ההכשרה הספציפי שבחרת מהווה סיכון מסיבה כלשהי עבורך בתקופה זו – יש ליידע את המרצה-מנחה מיידית ופתרון ראוי יינתן.
סטודנטית לאחר לידה אינה רשאית להשתלב או להמשיך בהכשרה מעשית למשך 14 שבועות מיום הלידה.

אם קיבלת זימון לשירות מילואים יידע/י את המרצה-מנחה ואת מקום ההכשרה מבעוד מועד. בעקרון תקנון האוניברסיטה החל לגבי שירות מילואים לסטודנטים חל גם בהקשר של עבודת השדה (תקנוני האוניברסיטה).

הסטודנטים בעבודת השדה מייצגים את האוניברסיטה, ולכן עליך להקפיד על לבוש ראוי, ובהתאם לדרישות מקום ההכשרה. בחלק מהמקומות את/ה גם עשוי/ה להוות דוגמא לחיקוי, גם באופן לבושך – למשל עבור בני נוער. יש מקומות הכשרה – למשל בחלק מתחנות המשטרה – שבהם הדרישה היא להגיע במדי משטרה. עליך להקפיד על הכללים הנהוגים במקום הכשרה.