תנאי הקבלה בחוג לקרימינולוגיה- תשפ"א

  לקראת תואר .B.A משך שנות לימוד: 3 שנים

אוניברסיטת אריאל בשומרון מאפשרת לסטודנט לשלב בין שתי מחלקות שונות במסגרת תוכנית דו – חוגית.

יש לעמוד בתנאי הקבלה הגבוהים ביותר עבור כל שילוב בין החוגים. (כלומר מועמד שיתבקש להתקבל לכלכלה ופסיכולוגיה יהיה עליו לעמוד בתנאי הקבלה של פסיכולוגיה מאחר שהם גבוהים יותר מתנאי הקבלה של המחלקה לכלכלה).

הציון הקובע לקבלת מועמד הוא ציון קבלה משולב, המחושב על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי.

עמידה בציון זה מבטלת את ההכרח לעמוד בממוצע הבגרות ו/או הפסיכומטרי הנדרש למחלקה.

סף הקבלה ללימודים אקדמיים מחייב ציון 85 לפחות בפרק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי/ אמיר"ם.

או ציון 185 במבחן אמי"ר. כמו כן, כל הסטודנטים יידרשו להתחיל בלימודי האנגלית מהסמסטר הראשון ללימודים במוסד, ולהגיע לרמת פטור באנגלית עד תום שנה ב'.

4 יח"ל באנגלית בציון עובר הינו תנאי הכרחי לקבלה.

חוגי הלימוד במסלולים הדו-חוגיים:

כלכלה, חשבונאות,  תקשורת, מדעי המחשב מתמטיקה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, קרימינולוגיה, מדעי המדינה, מזרח תיכון, א"י וארכיאולוגיה והמחלקה הרב תחומית.

השילובים המומלצים הם:

  1. קרימינולוגיה- פסיכולוגיה
  2. קרימינולוגיה – סוציולוגיה
  3. קרימינולוגיה – לימודי המזרח התיכון
  4. קרימינולוגיה- חינוך
תנאי קבלה
אפשרויות קבלהדרישות
בגרות בלבד90
בגרות פסיכומטרי לדוגמאבגרות- 86 פסיכומטרי- 550
ציון קבלה משולב560
הנדסאים (ממוצע בחינות חיצוניות)

85 (חובת זכאות לתעודת בגרות)

ממוצע מכינה ייעודית85
לימודים אקדמיים קודמיםלימודים אקדמיים קודמים ממוסד מוכר בהיקף 20 נ"ז לפחות בממוצע 75 לפחות.
הקבלה מותנת באישור וועדת הקבלה המחלקתית.
חובת זכאות לתעודת בגרות.

קבלה חריגה– המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לדון במועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, במסגרת קבלה חריגה, במגבלה של עד 10% ממכסת המתקבלים, בהתאם להנחיות מל"ג. כל מקרה ייבדק לגופו על ידי ועדת הקבלה המחלקתית.

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל

מועמד שסיים תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית, ו/או נבחן בפסיכומטרי בשפה שאינה עברית, נדרש להציג מבחן יע"ל בציון 105 לפחות. 

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.‬

close up view of businessman typing on laptop indoors
רישום ללימודים