אלימות במשפחה – Domestic violence

מטרת הקורס הינה לספק סקירה מעמיקה של הסוגיות וחילוקי הדעות המרכזיים בתחום של עבירת אלימות במשפחה, יחד עם מידע רלוונטי על אבחון וטיפול. הקורס יכסה טווח רחב של סוגיות הקשורות לאלימות במשפחה, ביניהן ההקשר ההיסטורי והתרבותי שלה, הסברים מרכזיים לתופעה, שיעורים ותיאורים של הסוגים העיקריים שלה, הכוללים: אלימות בין בני זוג, הן הטרו והן הומוסקסואליים, פגיעות בילדים, אלימות ביציאות היכרות, ופגיעה בקשישים. החומר יוצג בתוך ההקשר של מחקר קיים בעבר ובהווה, ועמדות של מומחים.

קובץ להורדה:

פרשיית לימוד אלימות במשפחה

המשפט בראי חברה מקוטבת ורב גונית

הקורס עוסק במקומו של המשפט  הפלילי בחברה מקוטבת ורב גונית לאור זכויות יסוד חוקתיות. החוק והמשפט מייצגים את רוח החברה אך גם משפיעים עליה ומעצבים את דמותה. השיח המשפטי הוא חלק בלתי נפרד מהשיח החברתי ומשום כך הוא יכול לשמש מראה ממנה משתקפת דמות החברה ובה בעת גם מתעצבת ומשתנה. נבחן כיצד מתמודדת מערכת  אכיפת החוק עם הרב גוניות בחברה הישראלית: מעמדו של חופש הביטוי מול הנורמות החוקיות התוחמות ומגבילות את חופש הביטוי בישראל, לרבות זכויות, ערכים ואינטרסים אחרים של החברה והפרט המתנגשים חדשות לבקרים בחופש הביטוי.

האם  הדין הפלילי מייצר איזונים  בין אינטרסים ציבורים  הזוכים להגנת המשפט הפלילי לבין הליכים פליליים החושפים את הפרט כחשוד, עצור, נאשם, עד או קורבן  לפגיעות משמעותיות בזכויותיו החוקתיות. מנגד האם קיים  כיום מענה משפטי הולם לניצול לרעה ושימוש לא ראוי של הזכות לחופש הביטוי בניסיון לפגוע באינטרסים וערכים סותרים ומתנגשים. האם ניתן לאסור, להגביל או לצנזר מראש התבטאויות שלכאורה עוברות על החוק?

המציאות הדיגיטלית והשיח המתנהל על גבי פלטפורמות המדיה החדשה והרשתות החברתיות מאתגרות את רשויות האכיפה בהתמודדות  מול עבירות הסתה , המרדה, לשון הרע, העלבת עובד ציבור, הפרת צווי צנזורה ביטחונית וצווי איסור פרסום, פגיעה ברגשות דת, גזענות וכיו"ב

הסטודנטים יודרכו לקריאת החקיקה ופסקי דין של בתי המשפט בסוגיות שונות..

קובץ להורדה:

מערכת רב גונית בחברה מקוטבת פרשיית לימוד

סמינריון – תוקפנות ואלימות – Violence and Aggression

מטרת הסמינריון להתנסות במחקר אמפירי, על כל שלביו, החל משאלת המחקר ועד לכתיבת הדו"ח הסופי, בנושאים הקשורים בתוקפנות ובאלימות. תוקפנות ואלימות הן תוצר של גורמים פנימיים וחיצוניים שונים ויש להם ביטויים שונים, בקרב אוכלוסיות שונות. תחומי המחקר בנושא הקורס הינם מגוונים וכוללים את הקשר שבין גורמים סביבתיים, נפשיים ואישיותיים שונים לבין תוקפנות או אלימות, עמדות ותפיסות בנושא, הבדלים בין אוכלוסיות, הבדלי מגדר, מוצא וגיל, ועוד.

קובץ להורדה:

סמינריון תוקפנות ואלימות – תשפ -פרשיה

 

עבירות צווארון לבן – White Collar Crimes

הכרות עם סוגי עבירות צווארון לבן (עברות השוחד, המרמה, הפרת האמונים, ניירות ערך והגבלים עסקיים), מבחינה משפטית נבחן את עבירות הצווארון הלבן בחוקי מדינת ישראל, התייחסות להיקף התופעה, להיבטים תיאורטיים, פרקטיים ומחקריים. בנוסף, נבחן האם קיימים הבדלים בין קריירת פשע של עברייני צווארון לבן לבין "עבריינות רחוב" תוך בחינה של תאוריות קרימינולוגיות הרלבנטיות לקריירת פשע.

קובץ להורדה:

פרשיית לימוד צווארון לבן

 

ניורוקרימינולוגיה – Neurocriminology

הבנת התהליכים הנוירולוגיים העומדים מאחורי ההתנהגות האנושית. הכרות עם מבנה המוח כמרכז אחראי על תהליכים רגשיים, קוגנטיביים והתנהגותיים. הבנת המנגנונים הניורו-ביולוגיים של התנהגות עבריינית והתנהגויות בסיכון כגון: אלימות, תוקפנות,  התמכרויות, הפרעות התנהגות, הפרעת אישיות אנטי-סוציאלית, אימפולסיביות ואמפתיה.

קובץ להורדה:

פרשיית לימוד ניורוקרימינולוגיה

 

שיקום עבריינים בקהילה – Community rehabilitation of criminal offenders

מטרת הקורס הינה להגיע להבנה מעמיקה של ענישת עבריינים פליליים בקהילה, ולבחון את העונשים השונים והמגוונים שנהוג להטיל עליהם בקהילה עפ"י דין במדינות מערב מפותחות, לרבות בישראל. מטרה נוספת הינה לעודד את החשיבה הביקורתית ואת השיח החברתי על המציאות שבה אנו חיים, ובמיוחד על הטיפול המערכתי על קבוצת האנשים שנקראת לעיתים "השוליים" שבעולמנו. הקורס ישלב דיון תיאורטי ומעשי במגוון נושאים רחב וזאת מנקודת מבט קרימינולוגית. במהלך הקורס נעסוק בנושאים הקשורים לתהליכי ענישת עבריינים ושיקום עבריינים ואסירים לאחר שחרורם.

קובץ להורדה:

פרשיית לימוד שיקום עבריינים

זיכרון ועדות ראיה

הזיכרון משמש בסיס עיקרי לעדות הראיה שחשיבותה לחקירה הפלילית ברורה. לעדות הראיה מקום מרכזי בכל חקירה החל משלביה הראשונים כשהחוקרים מנסים לעלות על עקבותיו של העבריין ועד לשלביה האחרונים כשבית המשפט נדרש לקבוע אשמה או חפות. עוצמתה של עדות הראיה היא עד כדי כך גדולה שהביטוי ראיה משפטית נגזר מהמילה לראות. כלומר ההוכחה הטובה ביותר לנכונותם של דברים היא העובדה שראית אותם. בקורס נראה שלא אלה הם פני הדברים ועדות הראיה חשופה למגוון של הטיות וטעויות.

קובץ להורדה:

פרשיית לימוד זיכרון ועדות ראיה

היבטים באבחון שקר

אבחון שקרים הוא מקרה פרטי של אבחון מצב מנטלי אותו אנחנו מעוניינים לאתר אבל אין לנו אליו גישה ישירה. כדי להתמודד עם הקושי אנחנו מניחים את קיומו של תהליך מדיד שמשקף את השקר. במצב אידיאלי אותו תהליך משקף את השקר במדויק. הווה אומר הוא נוכח רק כאשר השקר מתקיים ואיננו נוכח כאשר מדובר באמת. אלא, שהקשר בין התהליכים המדידים הקיימים ומצב מנטלי מורכב כמו השקר, הוא רחוק מלהיות אידיאלי. לכן כדי לאבחן שקרים עלינו לאסוף מידע ממגוון של תהליכים (סימני שקר).

מדי פעם מתעדכנים התהליכים ונוספים חדשים. תהליכים כאלה מקבלים ביטוי בתוכן כתוב, התנהגות מילולית ולא מילולית, זמן תגובה, תנועות עיניים, גודל אישון, תגובות פריפרליות של מערכת העצבים האוטונומית (מוליכות חשמלית של העור, קצב דופק, שינויים בנשימה), שינויים בגלי המוח, הדמיית תהודה מגנטית  (fMRI), שינויים בטמפרטורת העור, ותהליכים אחרים.

בקורס הנוכחי נתאר ונדון בתהליכי אבחון שקר – מסורתיים וחדשים.

קובץ להורדה:

פרשיית לימוד אבחון שקרים

סמינריון: אלימות במשפחה – Family Violence

מטרת הסמינריון להתנסות במחקר אמפירי, על כל שלביו, החל משאלת המחקר ועד לכתיבת הדו"ח הסופי, בתחום הקשור לאלימות במשפחה ובזוגיות. נושא האלימות במסגרת אינטימית  הוא נושא רחב שמתייחס לאלימות בין בני זוג בשלבים שונים של מערכות היחסים, ובגילאים שונים, ללא קשר לסטטוס החוקי, משך ההכרות, והמגדר. הגדרת האלימות כוללת אלימות פיזית, מילולית ומינית. הנושאים שקשורים לתחום זה הם רבים וקשורים לתחום המשפט, תפיסות סטריאוטיפיות, רציה חברתית, גישות והתנסויות אישיות ועוד. תחומי המחקר בנושא הקורס הינם מגוונים, הן בבחירת הגורם האלים, קורבן האלימות, מגדר, האשמת הקורבן, גישות כלפי טיפול או ענישה ועוד. בנוסף ניתן יהיה לבחון גם את נושא האלימות במשפחה על מרכיביה השונים.

קובץ להורדה:

פרשיית לימוד סמינריון אלימות במשפחה

 

שימוש לרעה בסמים ובאלכוהול – Drugs and Alcohol Abuse

הקורס נועד להפגיש את הסטודנטים עם נושא השימוש לרעה וההתמכרות לחומרים פסיכואקטיביים- סמים ואלכוהול.  בקורס ייבחנו ההיבטים ההיסטוריים של השימוש לרעה בסמים, תוצג תרבות הנוער והצעירים המשתמשים  בסמים בישראל, ויתקיים דיון  בנושאים תיאורטיים הקשורים באטיולוגיה של השימוש לרעה ובהתמכרות ובאפשרות למניעתה תוך אפיון גורמי סיכון וגורמי הגנה וסוגי מניעה שונים.

קובץ להורדה:

פרשיית לימוד-שימוש לרעה (1) (1)