אלימות במשפחה – Domestic violence

מטרות הקורס:

מטרת הקורס הינה לספק סקירה מעמיקה של הסוגיות וחילוקי הדעות המרכזיים בתחום של עבירת אלימות במשפחה, יחד עם מידע רלוונטי על אבחון וטיפול. הקורס יכסה טווח רחב של סוגיות הקשורות לאלימות במשפחה, ביניהן ההקשר ההיסטורי והתרבותי שלה, הסברים מרכזיים לתופעה, שיעורים ותיאורים של הסוגים העיקריים שלה, הכוללים: אלימות בין בני זוג, הן הטרו והן הומוסקסואליים, פגיעות בילדים, אלימות ביציאות היכרות, ופגיעה בקשישים. החומר יוצג בתוך ההקשר של מחקר קיים בעבר ובהווה, ועמדות של מומחים.

קובץ להורדה:

פרשיית לימוד אלימות במשפחה

דרישות קדם:

השלמת קורסי חובה שנה א.