אלימות במשפחה – Family Violence

מטרות הקורס:

הקניית ידע בנושאים הקשורים לסוגים שונים של אלימות במשפחה, הכרת מושגים בסיסיים בתחום המשפחה, האלימות, והקורבנות. הכרת תיאוריות ושיטות מחקר ייחודיות  לתחום האלימות במשפחה, תוך הרחבת הידע בכל הנוגע לגורמי סיכון ודרכי טיפול. הקורס ידון באלימות במשפחה בהתייחס להיבטים שונים: המאפיינים הפסיכולוגיים ומצביים של תוקפים ושל קורבנות, המעגל המשני של נפגעי אלימות במשפחה והתגובה החברתית לתופעה.

קובץ להורדה:

alimut_bmishpacha