אתיקה ושחיתות במבט קרימינולוגי – Criminological view on ethics and corruption

מטרות הקורס:

על פניו חשיפת שחיתות נחשבת להתנהגות חברתית, אולם בפועל חושפי שחיתות לעתים רבות נתקלים בתגובה חברתית שלילית והתנכלויות. הקורס הנוכחי דן בהיבטיה השונים של חשיפת שחיתות בניסיון להבין את הגורמים להתנהגותם של החושפים ואת התגובה החברתית והארגונית כלפיהם.

קובץ להורדה:

shhitut ve hasifa