אתיקה ושחיתות במבט קרימינולוגי – Criminological view on ethics and corruption

מטרות הקורס:

  • להגדיר מושגי מפתח: אתיקה, מוסר, שחיתות
  • להכיר את הגישות הפילוסופיות השונות אל אתיקה ומוסר.
  • להכיר את ההגדרות התיאורטיות, האמפיריות והמשפטיות למושג חושף שחיתות
  • להבין את הסיבות שמניעות אל חשיפת שחיתות
  • לבחון את התגובה החברתית והארגונית כלפי חושפי שחיתות

תיאור הקורס:

על פניו חשיפת שחיתות נחשבת להתנהגות חברתית, אולם בפועל חושפי שחיתות לעתים רבות נתקלים בתגובה חברתית שלילית והתנכלויות. הקורס הנוכחי דן בהיבטיה השונים של חשיפת שחיתות בניסיון להבין את הגורמים להתנהגותם של החושפים ואת התגובה החברתית והארגונית כלפיהם.

קובץ להורדה:

etika shutoot