דיני עונשין

מטרות הקורס:

הצגת דיני העונשין בישראל בראי החוק והפסיקה.

ניתוח מטרות הענישה, ניתוח אמצעי הענישה ויעילותם, עקרון החוקיות, ניתוח המעשה הפלילי, המחשבה הפלילית וההגנות בפלילים.