דיני עונשין – Criminal Law

מטרות הקורס:

לאפשר לתלמידים להבין את הקודקס הפלילי, השונות מהמשפט האזרחי, עקרונות המשפט הפלילי המהותי והחלק הכללי של חוק העונשין בישראל. הכרת מושגי היסוד של המשפט הפלילי ובגבולותיה של האחריות הפלילית. מהם יסודות העבירה הפלילית ותחולתה מבחינת זמן ומקום. היסוד הנפשי והיסוד העובדתי של העבירה הפלילית , תנאי הכשרות, הצדדים לעבירה, עבירות נגזרות, סייגים לאחריות פלילית והבניית שיקול הדעת השיפוטי בעבירות פליליות.

קובץ להורדה:

דיני עונשין