הגירה ופשיעה – Migration and Crime

מטרות הקורס:

להגיע להבנה מעמיקה אודות תהליכים נפשיים וחברתיים המלווים את הסתגלותם של מהגרים למדינה חדשה. לבחון את הרקע התרבותי הייחודי של קבוצות עולים שונות תוך התבוננות בבעיות הפסיכו-סוציאליות, השלכות של הגירה ומעבר בין תרבותי בתחום הפשיעה והסטייה החברתית.

קובץ להורדה:

חגית כהן-מדינה-פרשיית לימוד לקורס פשיעה והגירה